Een ogenblik geduld a.u.b.

RAAP-RAPPORT 2955 - Kwantitatieve analyse van het behoud van archeologische waarden (mei 2011 t/m december 2013)

In dit rapport wordt in opdracht van de RCE een rekenkundige onderbouwing gepresenteerd van de verhouding tussen het aantal in situ of ex situ bewaarde behoudenswaardig bevonden archeo- logische vindplaatsen in Nederland in de meetperiode van 1 mei 2011 tot en met 31 december 2013.Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren op deze keuze van invloed zijn. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere meting over de jaren 2007-2011 (Schute, e.a., 2013).
05-08-2022/ 7200162kB