Een ogenblik geduld a.u.b.

Over

De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s zoals Participatie, Erfgoed in het beleid voor de fysieke leefomgeving en Duurzaamheid.  

 

Onderwerpen en indicatoren

Op de homepage van de Erfgoedmonitor kunt u kiezen voor een beknopt overzicht van erfgoedcijfers onder ´Kerncijfers´, voor meer gedetailleerde informatie onder ‘Cijfers provincies en gemeenten’ of voor alle cijfers direct in de ´Databank´. Per Domein of Thema vindt u gegevens over een groot aantal onderwerpen, bijvoorbeeld rijksmonumenten, archeologisch onderzoek, beschermde stads- en dorpsgezichten. Per onderwerp wordt gebruik gemaakt van een vaste set indicatoren (meetbare eenheden) aan de hand waarvan het onderwerp in kaart wordt gebracht. De gegevens worden per indicator verzameld en ontsloten in de vorm van grafieken en tabellen. Elke grafiek is (onder ‘meer info’) voorzien van een korte omschrijving, bronvermelding, peildatum, meetfrequentie en verantwoording van de cijfers.

Elke indicator bevat 3 dataniveaus: het eerste niveau is de grafiek die in het dashboard wordt gepresenteerd. Als u dubbel klikt op deze grafiek komt u in eenzelfde grafiek met meer detailinformatie en opties om de weergegeven meetperiode en/of het grafiektype aan te passen aan uw voorkeur. In dit detailscherm heeft u ook de optie om naar de data in de databank te gaan, het 3e niveau. Hiervoor kiest u linksonder voor ‘meer opties in Databank’.  

 

Databank

Alle data in de Erfgoedmonitor kunnen in de achterliggende databank worden opgeroepen.  Bij veel onderwerpen is het bovendien mogelijk om in de databank meer data op een meer gedetailleerd niveau te bestuderen of met andere data te vergelijken. Op de homepage van de databank kunt u een handleiding downloaden.

 

Cijfers op provincie en gemeente niveau

Via ‘Cijfers provincies en gemeenten’ kunt u veel gegevens uit de Erfgoedmonitor op gemeente- en provinciaal niveau bekijken via de gele balk rechtsboven met de tekst ‘Bekijk de cijfers per regio’. In de zoekbalk bovenin het scherm kunt u vervolgens kiezen voor welke provincie of gemeente u de cijfers wilt zien en met welke gemeente of landsdeel u deze wilt vergelijken.